Μέσα από τη χρήση του συστήματος CIRC4FooD, αναμένεται να υπάρξουν τα παρακάτω οφέλη:

 • >30% εξοικονόμηση στην χρήση νερού από το δίκτυο υδροδότησης
 • >30% εξοικονόμηση στην χρήση λιπάσματος εμπορίου
 • >20% στην χρήση νερού για παραγωγή λαχανικών
 • >10% στην παραγόμενη ποσότητα λαχανικών
 • >20% μείωση κόστους παραγωγής λαχανικών
 • >20% μείωση στην ποσότητα που στέλνονται σε κάδους απορριμμάτων

Αναλυτικότερα, τα οφέλη της χρήσης του συστήματος CIRC4FooD χωρίζονται σε τρεις τομείς και παρατίθενται στη συνέχεια.

 • Οικονομικα Οφελη

  • Μείωση του νερού που εφαρμόζεται στα λαχανικά
  • Μείωση του χρόνου εργασίας μέσα από την καλύτερη παρακολούθηση της ανάπτυξης των φυτών που επιτυγχάνεται με την χρήση των αισθητήρων στις καλλιέργειες.
  • Αύξηση της παραγωγικότητας του κηπουρού
  • Αύξηση ποσότητας της παραγωγής
  • Αύξηση ποιότητας της παραγωγής
 • Περιβαλλοντικα Οφελη

  • Παρακολούθηση των συνθηκών ανάπτυξης των καλλιεργειών
  • Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας του νερού που συλλέγεται
  • Παρακολούθηση του κομποστ που παράγεται
  • Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας χρήσης του συστήματος
  • Ελαχιστοποίηση του κινδύνου για περιβαλλοντική
 • Κοινωνικα Οφελη

  • Τοποθέτηση του συστήματος CIRC4FooD σε σπίτια μεταναστών
  • Αλλαγή κουλτούρας / νοοτροπίας
  • Εντρύφηση στην κουλτούρα της αστικής γεωργίας και ανακύκλωσης για τις επόμενες γενιές μεταναστών
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας στην χώρα προέλευσης