Στόχος του Έργου

Στόχος του έργου CIRC4FooD είναι η μελέτη και η ανάπτυξη αγροδιατροφικών συστημάτων εμπνευσμένα από την Κυκλική Οικονομία που συνδυάζουν την κομποστοποίηση και την συλλογή όμβριων υδάτων, και τα οποία μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και η επίδειξη αυτών μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένες πιλοτικές δοκιμές στην πόλη των Τρικάλων.

0
Εταίροι
0
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
0
νέοι ερευνητές με χρηματοδότηση
0
Μήνες Διάρκεια Έργου
0
Προϋπολογισμός Έργου

Στοιχεία Μετεωρολογικών Σταθμών

Τελευταία Νέα