Διεύθυνση

Μάρκου Μπότσαρη 47
117 42, Αθήνα

Ιστοσελίδα

Περιγραφή

Η AGENSO είναι μία εταιρία υλοποίησης καινοτόμων λύσεων για τη γεωργία και το περιβάλλον, και η ομάδα της αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή εξειδίκευση και εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία σε πανεπιστήμια, εταιρείες, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Οι άνθρωποί μας κατέχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα στη γεωργική μηχανική, την τεχνολογία της πληροφορίας και την περιβαλλοντική διαχείριση, και έχουν επαγγελματική εμπειρία σε διάφορα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια (π.χ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), και Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)).

Η εταιρία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λύσεων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη γεωργία και το περιβάλλον, και ειδικεύεται στην προώθηση της έρευνας και των υπηρεσιών στους τομείς της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και των προηγμένων τεχνολογιών, ακολουθώντας τους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε. με το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον.

Το προσωπικό της AGENSO έχει συμμετάσχει σε πάνω από 40 ερευνητικά προγράμματα σε Ευρωπαϊκό και σε Εθνικό επίπεδο (FP7, Horizon2020, ERANET ICT-AGRI, FIWARE και ΕΔΚ), και η εταιρία διατηρεί στενή σχέση με τη βιομηχανία καθώς και με ερευνητικά ιδρύματα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και την μεταφορά τεχνογνωσίας.

Η AGENSO συμμετέχει επί του παρόντος σε 8 Ευρωπαϊκά έργα Horizon 2020, 3 Ευρωπαϊκά έργα ICT-AGRI και 10 Εθνικά προγράμματα Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, για την ανάπτυξη λύσεων και λογισμικού ΤΠΕ, για τον αγροτικό και περιβαλλοντικό τομέα. Επιπρόσθετα, προσφέρει υπηρεσίες σε πάνω από 10 πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Δανία, Γερμανία, Ελβετία και Φιλανδία).

Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο της AGENSO περιλαμβάνει την ανάπτυξη γεωργικών ρομπότ και 6 λύσεων για την γεωργία και το περιβάλλον. Η εταιρία, προσφέρει επίσης υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεμονωμένους αγρότες και γεωργικούς συνεταιρισμούς.