ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η γραμμική φύση της σύγχρονης παραγωγής τροφίμων υπολογίζεται ότι κοστίζει 5,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Όμως αποτελεί μια μορφή παραγωγής η οποία είναι σπάταλη και ρυπαίνει και βλάπτει το φυσικό σύστημα. Επί του παρόντος, η βιομηχανία γεωργικών προϊόντων διατροφής είναι υπεύθυνη για το σχεδόν ένα τέταρτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, υποβαθμίζοντας τους φυσικούς πόρους που εξαρτώνται από αυτήν και μολύνει τον αέρα, το νερό και το έδαφος.

shutterstock_1045399849
shutterstock_246471334

Το ισοδύναμο έξι φορτηγών απορριμμάτων βρώσιμης τροφής χάνεται ή απορρίπτεται κάθε δευτερόλεπτο. Στις πόλεις, λιγότερο από το 2% των πολύτιμων βιοσυστατικών στα τρόφιμα και τα οργανικά απόβλητα λιπασματοποιούνται ή χρησιμοποιούνται με άλλο τρόπο. Ίσως το πιο εκπληκτικό είναι ότι ακόμη και όταν προφανώς πραγματοποιούνται επιλογές υγιεινής διατροφής, η υγεία των ανθρώπων εξακολουθεί να υφίσταται βλάβη από τον τρόπο που παράγονται τα τρόφιμα και αντιμετωπίζονται τα παραπροϊόντα τους.

Μεταξύ των επιβλαβών επιπτώσεων αυτών των μεθόδων είναι οι ασθένειες που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη μόλυνση του νερού, τις συνέπειες της χρήσης φυτοφαρμάκων για την υγεία και την αυξημένη αντιμικροβιακή αντοχή.

Μερικά από τα κύρια αίτια είναι η υπερβολική χρήση λιπασμάτων, η υπερβολική εξάρτηση από τα αντιβιοτικά στα ζώα και τα μη επεξεργασμένα ανθρώπινα απόβλητα.

shutterstock_1322083631

Η ΛΥΣΗ

shutterstock_1087283084

Λύση στο παραπάνω πρόβλημα έρχεται να προτείνει το CIRC4FooD με ένα ολοκληρωμένο σύστημα εμπνευσμένο από την κυκλική οικονομία για αστικούς λαχανόκηπους. Το ολοκληρωμένο σύστημα CIRC4FooDθα αποτελείται από τέσσερα μέρη:

Ένα συλλέκτη βρόχινου νερού, στον οποίο θα συλλέγεται και θα αποθηκεύεται το νερό από τις βροχές και θα γίνεται διαθέσιμο στα φυτά ανάλογα τις ανάγκες τους.

Ένα ενσωματωμένο χώρο φύτευσης των καλλιεργειών, το οποίο θα περιέχει επιφάνεια στην οποία θα μπορούν να καλλιεργηθούν οι λαχανοκομικές καλλιέργειες.

Ένα ενσωματωμένο κάδο κομποστοποίησης, ο οποίος θα δέχεται τα φυτικά υπολείμματα και θα προχωράει σε αερόβια κομποστοποίηση. Συγκεκριμένα, ο κάδος θα μπορεί να αναμιγνύει τα υπολείμματα αλλά και τα πρόσθετα τα οποία θα μπορούν να εισέρχονται στον κάδο για βελτιστοποίηση της διαδικασίας.

Ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης κήπων και κομποστ, το οποίο θα περιλαμβάνει μια διαδικτυακή πλατφόρμα παρακολούθησης των πιο πάνω συστημάτων στα οποία θα ενσωματώνονται διάφορες τεχνολογίες IoT (αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας αέρα, θερμοκρασίας και υγρασίας κομπόστ, στάθμης νερού, κτλ).

Το σύστημα θα αναπτυχθεί σε διάφορα μεγέθη και μορφές , με σκοπό την μέγιστη δυνατή αποδοχή αλλά και εμπορευματοποίηση του συστήματος με το τέλος του έργου:

shutterstock_1090514927

Θα αναπτυχθεί ένα σύστημα για οικιακή χρήση , το οποίο θα συνδυάζει τη συλλογή όμβριών υδάτων , ένα οικιακό/αστικό λαχανόκηπο αλλά και ένα κομμάτι κομποστοποίησης των οργανικών υπολειμμάτων των λαχανόκηπων.

Ένα μεγαλύτερης έκτασης σύστημα θα τοποθετηθεί σε ένα σχολείο στη πόλη των Τρικάλων.

Ανάπτυξη δημοτικών λαχανόκηπων στο κέντρο της πόλης στη μορφή φορητών πανεριών αλλά και αναφύτευση χώρων στο κέντρο της πόλης.

shutterstock_315436874

Η τεχνολογία “γεωργίας ακριβείας” που θα χρησιμοποιηθεί και στα 3 σημεία ενδιαφέροντος, θα υπαγορεύει-καθοδηγεί τους πολίτες για το τι θα χρειάζεται ο κήπος , το κομπόστ και το σύστημα συλλογής νερού.

Τέλος , η προτεινόμενη λύση, που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του CIRC4FooD, αποτελεί μια λύση η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα πλήθος αγορών που όλες τους θα παρουσιάζουν σημαντικά επίπεδα ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια , οπότε θα αναζητηθούν ευκαιρίες για εμπορική αξιοποίηση τόσο σε επίπεδο δημόσιας χρήσης (δημοτικοί λαχανόκηποι) αλλά και σε επίπεδο ιδιωτικής χρήσης.

Ο ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του έργου CIRC4FooD είναι η μελέτη και η ανάπτυξη αγροδιατροφικών συστημάτων εμπνευσμένα από την Κυκλική Οικονομία που συνδυάζουν την κομποστοποίηση και την συλλογή όμβριων υδάτων, και τα οποία μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και η επίδειξη αυτών μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένες πιλοτικές δοκιμές στην πόλη των Τρικάλων.

shutterstock_400411348